Kwaliteit

Intervisie

Psychologenpraktijk Ananda werkt nauw samen met andere GGZ-zorgverleners (GZ-psychologen en klinisch psychologen) in de stad Groningen en omstreken.
Ik neem deel aan verschillende intervisiegroepen.
Ik houd mij aan de kwaliteitscriteria zoals die zijn vastgelegd in het Kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut

Psychologenpraktijk Ananda beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin staan alle kwaliteitscriteria beschrijven waarmee de praktijk voldoet aan de eisen en normen voor optimale gezondheidszorg, zoals vastgesteld door Zorginstituut Nederland Lees hier het hele Kwaliteitsstatuut 2023.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over behandeling en heb je dit bespreekbaar gemaakt met je behandelaar, maar komen jullie er samen niet uit? Dan is het mogelijk je te wenden tot de LVVP Klachtenregeling