Acceptance and commitment therapy (ACT)

Leven in overeenstemming met jouw diepste verlangens

Wat is Acceptance and commitment therapy (ACT)?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van psychotherapie die gebaseerd is op principes van acceptatie en mindfulness.

Het richt zich op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Je leert om je bewust te zijn van je gedachten en gevoelens, deze te accepteren en je er niet door te laten beperken.
Een belangrijk onderdeel van ACT is het identificeren van persoonlijke waarden. Waarden zijn de fundamentele overtuigingen en principes die voor iemand belangrijk zijn in het leven.

Je wordt aangemoedigd om stapsgewijze acties te ondernemen die in lijn liggen met jouw waarden.  ACT omvat verschillende technieken en oefeningen, zoals mindfulness en defusie, die helpen bij het vergroten van psychologische flexibiliteit. Mindfulness oefeningen helpen om in het hier en nu te zijn, zonder oordeel. Defusie helpt om afstand te nemen van negatieve gedachten en deze te zien als voorbijgaande gebeurtenissen.

ACT is effectief gebleken bij verschillende psychische klachten, zoals angst, depressie, verslaving en eetstoornissen. Het kan ook helpend zijn voor mensen die vastzitten in negatieve denkpatronen of moeite hebben om met stressvolle situaties om te gaan.

Klik hier voor meer informatie over ACT.