Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Gericht op trauma gerelateerde klachten

Wat is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een van de meest effectieve behandelvormen voor traumaklachten. Traumaklachten kunnen ontstaan na één of meerdere gebeurtenissen die een ontwrichtende werking kunnen hebben op iemands leven.

Emotioneel beladen herinneringen kunnen op allerlei manier van invloed zijn op iemands leven en leiden tot verschillende psychische klachten. EMDR kan daarom effectief zijn bij diverse klachten, wanneer betekenisvolle herinneringen hieraan ten grondslag liggen.

Tijdens de EMDR volg je oogbewegingen (of andere vormen van afleiding) terwijl je uitgenodigd wordt om je te focussen op het meest intense deel van de nare herinnering. Na ongeveer een halve minuut, wordt gevraagd wat er in je opkomt.

EMDR zorgt er vaak voor dat er een stroom van gedachten, gevoelens en/of lichamelijke sensaties opkomt. Er wordt gevraagd je te concentreren op die verandering. Daarna wordt de afleiding opnieuw ingezet. Dit wordt net zo lang herhaalt tot er geen emotionele lading meer zit op het beeld dat wordt behandeld.

De traumatische herinnering wordt verwerkt.  De behandeling kan enkele tot meerdere sessies omvatten, afhankelijk van de aard en problematiek van de klachten.