Privacy Policy

Psychologiepraktijk Ananda neemt de privacy van cliënten zeer serieus en hecht waarde aan het beschermen van je persoonsgegevens. Ik ben me bewust van de gevoelige aard van de informatie die ik van cliënten ontvang en streef ernaar om deze informatie zo veilig mogelijk te bewaren. Als praktijkhouder ben ik verplicht om te voldoen aan de algemene privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder staat beschreven wat dit inhoudt.

 

Welke persoonlijke informatie wordt verzameld?

Als client van Psychologiepraktijk Ananda vraag ik om bepaalde informatie te verstrekken, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN, huisartsgegevens, verzekeringsnaam en polisnummer, testgegevens (ROM), gegevens betreffende je gezondheid (je zelf omschreven klacht, diagnose en behandelbeloop). Dit is tevens nodig om je behandelsessies te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. 

 

Hoe wort deze informatie gebruikt?

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ten behoeven van het waarborgen van de kwaliteit van de behandeling. De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door het opstellen van een behandelplan, sessieverslagen en ROM-vragenlijsten (bij start- en afsluiten van de behandeling). Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

 

Hoe wordt je persoonlijke informatie beschermd?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van softwareleverancier Telasoft ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van de behandeling. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw informatie te waarborgen en om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van privacy. Om met je huisarts te communiceren volgens de eisen die zorgverzekeraars stellen (er moet een verwijzing van de huisarts aanwezig zijn en een intake- en afsluitbrief van mij naar de huisarts), maak ik gebruik van Zorgmail. Zorgmail is een beveiligd communicatienetwerk. Zowel het EPD als Zorgmail waarbij ik ben aangesloten, voldoen aan de wet- en regelgeving van de AVG.

 

Met wie wordt je persoonlijke informatie gedeeld?

Ik deel je persoonlijke informatie alleen met andere zorgverleners of zorginstellingen als dit nodig is voor je behandeling en zal hiervoor altijd toestemming aan je vragen. Bij start van de behandeling heb je een verwijzing nodig van je huisarts naar mijn praktijk. Na het intakegesprek schrijf ik een korte brief naar de huisarts, tevens na het afsluitgesprek. Dit gebeurt ten alle tijden met toestemming van jou, wat ik elke keer opnieuw zal vragen. Ik deel nooit informatie met derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Je rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie

Als client van Psychologiepraktijk Ananda heb je het recht om je persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te beperken of verwijderen. Als je deze rechten wilt uitoefenen neem dan contact met mij op via de contactgegevens op mijn website. Ik hoop dat we er dan samen uitkomen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud het recht voor om het privacy beleid op elk moment te wijzigen en zal eventuele wijzigen op de website publiceren.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid, neem dan gerust contact met mij op.

 

Contactgegevens

Ananda van der Molen

Psychologiepraktijk Ananda

Vismarkt 34A

9711 KT Groningen

Info@psychologiepraktijkananda.nl