Werkwijze

Hoe ga ik te werk

Aanmelding

Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier op de website.
Na het versturen van het formulier, wordt er binnen twee werkdagen contact met je opgenomen om een intakegesprek te plannen.

Intake

Het eerste gesprek is het intakegesprek, een kennismakingsgesprek.
Het gesprek duurt 60 minuten.
Het doel van het intakegesprek is jouw klachten zo goed mogelijk in kaart brengen.
We bespreken onder andere het beloop van je klachten, de impact op je dagelijks leven en de stappen die je zelf al hebt ondernomen.

Ook kijken we naar je levensomstandigheden, ervaringen en je karaktereigenschappen die van invloed kunnen zijn.
Als we besluiten om verder te gaan met behandeling, stellen we samen een behandelplan op.

Hierin staat een beschrijvende diagnose (DSM-5 classificatie), frequentie van duur van de gespreken, uitleg van de behandelvorm, jouw behandeldoelen en evaluatiemethode (ROM-vragenlijsten).

Behandeling

De behandeling is afgestemd op jouw individuele behandelplan. Geen enkele behandeling is gelijk, omdat iedere persoon uniek is en zijn of haar eigen specifieke behoeften heeft.
Tijdens de eerste fase van de behandeling werken we samen aan het identificeren en begrijpen van onderliggende factoren die bijdragen aan jouw klachten.

Met behulp van evidence-based behandeltechnieken wordt de kern van de behandeling vormgegeven, zoals cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy (ACT), EMDR, mindfulness of andere passende benaderingen.

De behandelafspraken duren 60 minuten. Het aantal behandelsessies is afhankelijk van jouw hulpvraag en wordt in afstemming met jou besproken.

Evaluatie en ROM (Routine Outcome Monitoring)

Na het intakegesprek en na het laatste gesprek wordt je gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen.

Door deze voor- en nameting wordt inzichtelijk gemaakt of de behandeling objectief gezien effectief is geweest. Na het laatste gesprek stuur ik je ook een vragenlijst waarin je feedback kan geven op de behandeling, een klanttevredenheidsvragenlijst.

Tussentijds zullen we samen mondeling de behandeling tot nu toe evalueren en wordt de behandeling waar nodig aangepast.

Afsluiting en terugvalpreventieplan

Tijdens de laatste afspraak evalueren we de behandeling en blikken we terug op jouw klachten en wat heeft geholpen om van je klachten af te komen.

We maken samen een terugvalpreventieplan. Dit is een plan waarin beschreven staat wat je kan doen om het risico op terugval in oude patronen te verkleinen.
In het terugvalpreventieplan staan triggers of risicofactoren en actieplannen of strategie├źn die hebben geholpen om uit je klachten te blijven.

Dit vergroot de kans op langdurige stabiliteit. Tijdens het afsluiten is vaak de mogelijkheid om een follow-up te plannen, wanneer je twijfelt over afsluiten. Dit is een afspraak na bijvoorbeeld twee of drie maanden om te kijken hoe het dan gaat.