Behandelingen

We kijken samen welke behandeling het meest passend is

Kan ik me aanmelden?

Je kan je aanmelden voor behandeling wanneer je last hebt van klachten zoals: angst, paniek, somberheid, depressie, trauma gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, burn-out, eetproblemen, autisme, concentratieproblemen, onzekerheid of perfectionisme.

Bij complexe klachten, zoals persoonlijkheidsproblematiek kan vaak beter verwezen worden naar de specialistische GGZ.  

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie gericht op de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedragingen.
Het doel van CGT is om ongezonde denkpatronen en gedragingen te identificeren en veranderen, om emotioneel welzijn en positieve verandering te bevorderen. Binnen CGT wordt aangenomen dat onze gedachten invloed hebben op onze gevoelens en gedragingen.

Negatieve en onrealistische gedachten kunnen leiden tot negatieve emoties en destructief gedrag.
CGT helpt om deze gedachtenpatronen te herkennen en uit te dagen en om daar realistischere en positievere gedachten naast te zetten. CGT omvat verschillende technieken, zoals het bijhouden van gedachten en gevoelens, het uitdagen van negatieve gedachten, het aanleren van ontspanningstechnieken en exposure-oefeningen.

CGT is effectief gebleken bij een breed scala aan psychische klachten, zoals depressie, angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS), eetstoornissen, verslavingen etc.

Klik hier voor meer informatie over CGT.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van psychotherapie die gebaseerd is op principes van acceptatie en mindfulness.

Het richt zich op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Je leert om je bewust te zijn van je gedachten en gevoelens, deze te accepteren en je er niet door te laten beperken.
Een belangrijk onderdeel van ACT is het identificeren van persoonlijke waarden. Waarden zijn de fundamentele overtuigingen en principes die voor iemand belangrijk zijn in het leven.


Je wordt aangemoedigd om stapsgewijze acties te ondernemen die in lijn liggen met jouw waarden.  ACT omvat verschillende technieken en oefeningen, zoals mindfulness en defusie, die helpen bij het vergroten van psychologische flexibiliteit. Mindfulness oefeningen helpen om in het hier en nu te zijn, zonder oordeel. Defusie helpt om afstand te nemen van negatieve gedachten en deze te zien als voorbijgaande gebeurtenissen.

ACT is effectief gebleken bij verschillende psychische klachten, zoals angst, depressie, verslaving en eetstoornissen. Het kan ook helpend zijn voor mensen die vastzitten in negatieve denkpatronen of moeite hebben om met stressvolle situaties om te gaan.

Klik hier voor meer informatie over ACT.

Wat is Behandelingen?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een van de meest effectieve behandelvormen voor traumaklachten. Traumaklachten kunnen ontstaan na één of meerdere gebeurtenissen die een ontwrichtende werking kunnen hebben op iemands leven.

Emotioneel beladen herinneringen kunnen op allerlei manier van invloed zijn op iemands leven en leiden tot verschillende psychische klachten. EMDR kan daarom effectief zijn bij diverse klachten, wanneer betekenisvolle herinneringen hieraan ten grondslag liggen.

Tijdens de EMDR volg je oogbewegingen (of andere vormen van afleiding) terwijl je uitgenodigd wordt om je te focussen op het meest intense deel van de nare herinnering. Na ongeveer een halve minuut, wordt gevraagd wat er in je opkomt.

EMDR zorgt er vaak voor dat er een stroom van gedachten, gevoelens en/of lichamelijke sensaties opkomt. Er wordt gevraagd je te concentreren op die verandering. Daarna wordt de afleiding opnieuw ingezet. Dit wordt net zo lang herhaalt tot er geen emotionele lading meer zit op het beeld dat wordt behandeld.

De traumatische herinnering wordt verwerkt.  De behandeling kan enkele tot meerdere sessies omvatten, afhankelijk van de aard en problematiek van de klachten. Foto over de hele breedte als achtergrond, met de tekst over EMDR er over heen. Is dat mogelijk?

Mindfulness

Mindfulness betekent bewust aandacht geven aan het huidige moment, zonder hierover te oordelen.

Het helpt je om het heden bewuster en intenser te ervaren. Door je aandacht te richten op wat er op dat moment gebeurt, in plaats van je zorgen te maken over de toekomst of het verleden. Door opmerkzaam te zijn van je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en deze steeds meer te accepteren, leer je dat gedachten en gevoelens komen en gaan.

Het kan je helpen van specifieke klachten af te komen, je beter te focussen, concentreren en meer te genieten. Ik integreer vaak mindfulness oefeningen in de behandelsessies. Mijn eigen ervaring is dat wanneer je je meer bewust bent van je eigen lichaam (gevoelens, pijn, sensaties) je jezelf beter leert kennen en steeds beter voor jezelf kan zorgen. Je leert eigenlijk om te luisteren naar wat je lichaam jou te vertellen heeft. Ons lichaam is zo wijs, dus hoe mooi zou het zijn dat je daarnaar kan luisteren en handelen. Ik help je daar graag bij!